OGRZEWANIE PIECAMI

OGRZEWANIE PIECAMI
Drugi etap rozwoju techniki ogrzewania wyróżnia się tym, że ogrzewanie odbywa się nie za pomocą spalania paliwa pośrodku izby, lecz w specjalnie już wybudowanych paleniskach „gliniankach”, początkowo bardzo prymitywnych i używanych jednocześnie do gotowania i ogrzewania. Dopiero później zaczęto budować odrębne piece, wyłącznie do ogrzewania pomieszczenia. Budowano je ze zwykłej gliny, a gazy spalinowe również wychodziły wprost na zamieszkałe pomieszczenie; skąd przez szpary w ścianach i dach wydostawały się na.zewnątrz. Wykopaliska wykazały, że takie piece były używane w różnych krajach jeszcze w epoce kamiennej i w ciągu dalszych stuleci. W dalszym rozwoju techniki ogrzewniczej budowano kominki z odprowadzaniem gazów bezpośrednio do kominów. Kominki te po przejściu pewnej ewolucji konstrukcyjnej używane są jeszcze obecnie jako luksusowe ozdobne piece.

Budowa kominów w domach mieszkalnych, jak należy przypuszczać, była zapoczątkowana w Europie północnej w wieku XV, gdyż w tym czasie zjawiają się w Europie pierwsi specjaliści kominiarze — Włosi, a potem i Niemcy, którzy wykonywali zawód kominiarski w całej Europie, a także w Rosji2) aż do wieku XVIII,