Kafle do pieca cz.1

Kafle do pieca: a) kafel środkowy płaski, b) kafel narożny płaski, c) kafel środkowy wieńcowy, d) kafel narożny wieńcowy, -e) podstawa skrzynkowa, f) korek.

Kafle służą do zewnętrznej obudowy pieca. Wyrabia się je z różnych gatunków glin z domieszką gliny ogniotrwałej i sproszkowanego margla. Wyrabia się również kafle z samej gliny ogniotrwałej z dodatkiem mielonego szamotu.

Pierwsze nazywamy kaflami ogniotrwałymi, a drugie kaflami szamotowymi.
Kafle mogą być produkowane ręcznie lub maszynowo. Po uformowaniu i wysuszeniu kafle wypala się w piecu w temperaturze 900 do 1000°C, w zależności od rodzaju surowca użytego do produkcji. Po wypaleniu kafle pokrywa się polewą, a następnie jeszcze raz wypala w celu uzyskania szkliwa przez stopienie się polewy.

Kafle ogniotrwałe można odróżnić od kafli szamotowych po kolorze czerepu. Czerep kafla ogniotrwałego wypalonego z gliny marglowej jest czerwony, podczas gdy czerep kafla szamotowego ma barwę żółtawą lub białą.

W zależności od barwy szkliwa rozróżniamy kafle białe lub kolorowe. Produkowane są również kafle nieoszkliwione.

Kafle mają od strony wewnętrznej kołnierze zwane pospolicie rumpami.

Ponieważ od dobrze wykonanego pieca wymaga się, aby spoiny między kaflami były jak najcieńsze, wymiary kafli użytych do budowy pieca muszą być bardzo dokładne. Zgodnie z obowiązującą normą dla kafli (PN-58/B-12041) odchyłki od wymiarów długości, szerokości i wysokości kafla nie mogą przekraczać 1,5 mm. Ponieważ jednak trudno jest osiągnąć przy produkcji należytą dokładność, wymiary kafli w planie bywają zwykle większe, a potrzebną dokładność osiąga się przez obcięcie i doszlifowanie brzegów kafla na miejscu budowy.

Do niedawna produkowane były dwa typy kafli: kafle zwykłe i tzw. kwadratowe. Kafle kwadratele były rozpowszechnione w Polsce przed wojną i produkowały je małe, źle wyposażone kaflarnie, nie mogące wyrabiać kafli większych. Obecnie można je spotkać tylko w starych piecach. Z budownictwa zostały one wyparte przez kafle zwykłe, ponieważ wygląd pieca z kwadrateli jest gorszy niż z kafli zwykłych, a liczne spoiny sprzyjają gromadzeniu się kurzu i powstawaniu nieszczelności w piecu.