Grzejniki członowe cz.2

W przypadku umieszczenia grzejnika w niszy podokiennej szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie odległości od parapetu okiennego i od podłogi. Zbyt mała odległość i stosowanie obudów grzejników spowodować może zmniejszenie oczekiwanej wydajności cieplnej, nawet o 10%.

Dane charakterystyczne wybranych typów grzejników żeliwnych.

W tabeli  zestawiono parametry użytkowe i techniczno-konstrukcyjne wybranych grzejników żeliwnych i stalowych, zaś w tabeli porównano grzejniki żeliwne i stalowe (DIN 4703).

Porównanie grzejników żeliwnych i stalowych.

Grzejniki o mniejszej głębokości zabudowy cechują się większą wydajnością, Grzejniki te powinny być pokryte powłoką gruntującą oraz lakierem. Należy unikać stosowania lakierów z domieszkami metalicznymi, ponieważ powodować to może zmniejszenie wydajności cieplnej nawet o 30%. Ciśnienie robocze dla grzejników członowych zazwyczaj nie przekracza 4 bar, temperatura nie powinna być wyższa niż +100°C. Grzejniki członowe, szczególnie żeliwne, sprawiać mogą duże kłopoty, gdy są pozostałości masy formierskiej. Jeżeli grzejniki nie są dobrze wypłukane, wówczas pozostałości tej masy cyrkulując w instalacji mogą powodować unieruchomienie, a nawet zniszczenie delikatnych elementów regulacyjnych, a także pomp. Czas reakcji instalacji z omawianymi grzejnikami o dużej pojemności jest długi, co stwarza trudności przy poprawnej pracy grzejnikowych zaworów termostatycznych w zautomatyzowanych układach grzewczych. Natomiast w tradycyjnych instalacjach z kotłami węglowymi o prostej automatyce stabilność cieplna układu jest korzystna.