Badania mykologiczne

Badania mykologiczne – W obiektach zabytkowych narażonych na destrukcyjne działanie grzybów, pleśni itp. organizmów powinny być przeprowadzone gruntowne badania mykologiczne. Jest to specjalna dziedzina wiedzy, w związku z czym badania te mogą przeprowadzać tylko instytucje naukowe posiadające odpowiednie pracownie mykologiczne (np. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie). Badania mykologiczne powinny wskazać nie tylko przyczyny powstawania destrukcji i ujawnić charakter biologicznego zagrożenia, lecz także powinny udzielić wskazówek odnośnie do sposobu postępowania przy zwalczaniu tego, niezwykle groźnego dla obiektów zabytkowych zjawiska. Należy tu zwrócić uwagę, że najczęściej na atak-biologiczny narażone są pomieszczenia w budynkach niepodpiwniczonych, zawilgocone, źle przewietrzane i nie mające dostępu światła słonecznego.